Βασικό Επίπεδο Office

Τα προγράμματα σπουδών του e-tutors στοχεύουν στην απόκτηση πιστοποίησης με αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης αλλά και στην πλήρη γνώση των σχετικών αντικειμένων, ώστε ο σπουδαστής/στρια ανεξάρτητα από την απόκτηση ή όχι πιστοποίησης να μπορεί να χειρίζεται άνετα τα προγράμματα που συνοπτικά παρουσιάζονται παρακάτω:

Βασικό Επίπεδο Office

 6 Ενότητες σε Βασικό Επίπεδο Ώρες σε ατομικό Τιμή ατομικού
Ώρες σε Group Τιμή Group
 Βασικές Γνώσεις Η/Υ & Χρήση - Windows  4  15€/ώρα       8  220€
 Επεξεργασία Κειμένου - Word  8  12
 Διαχείριση Υπολογιστικών Φύλλων - Excel  8  12
Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία - Online Essentials
8  12
Παρουσιάσεις- Power Point
8  12
Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων- Access
10  14

 

Προγράμματα Elearning

 Elearning 3 Ενότητες (Word, Excel, Internet)

2 μήνες

 30 €

 

 

 

 

 

 

Site created by Manolis Marinakis