Προχωρημένο Επίπεδο Office - Expert

 

 

4 Ενότητες σε Επίπεδο Expert
Ώρες σε ατομικό

Τιμή
ατομικού

Ώρες σε Group Τιμή Group
Επεξεργασία Κειμένου - Word 12  15€/ώρα       15 390€
Διαχείριση Υπολογιστικών Φύλλων - Excel 12  15
Παρουσιάσεις- Power Point  6  8
Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων- Access 12  16

 

 

 

 

 

Site created by Manolis Marinakis