Παράλειψη διαθέσιμα μαθήματα

Διαθέσιμα Μαθήματα

Microsoft Excel

Υλικό με video για την ενότητα του Microsoft Excel 2007

Microsoft Word

Υλικό με video για την ενότητα του Microsoft Word 2007

Internet

Υλικό με video για την ενότητα του Internet. Συγκεκριμένα περιλαμβάνεται υλικό για την θεωρία,
το πρόγραμμα του Internet Explorer και του Microsoft Outlook 2007

Microsoft Office

Τεστ προσομοίωσης για το  Microsoft Office 2007-10

Το πρώτο mock test για την Microsoft Access

Windows 7

Παρουσίαση του περιβάλλοντος εργασίας των Windows 7.

Portfolio

Demo εκπαιδευτικών ασκήσεων